Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Сигнатура: 454-01-26

Дата на внасяне: понеделник, 27 октомври 2014

Сесия: Първа сесия

Текст: Няма

Вносители: Алиосман Ибраим Имамов, Муса Джемал Палев, Хюсеин Хасан Хафъзов, Дурхан Мехмед Мустафа, Станислав Димитров Анастасов, Тунчер Мехмедов Кърджалиев, Мехмед Юмер Атаман, Айдоан Муталиб Али, Хамид Бари Хамид, Бюнямин Хюсеин Хасан, Четин Хюсеин Казак, Илия Янков Илиев, Рушен Мехмед Риза, Ердинч Исмаил Хайрула, Шабанали Ахмед Дурмуш, Салиха Хакиф Емин, Александър Христов Методиев, Джейхан Хасанов Ибрямов, Делян Славчев Пеевски, Йордан Кирилов Цонев, Камен Костов Костадинов, Лютви Ахмед Местан, Петър Пандушев Чобанов, Мустафа Сали Карадайъ, Янко Александров Янков, Рамадан Байрам Аталай, Невин Халил Хасан, Ферихан Илиязова Ахмедова, Ерджан Себайтин Ебатин, Митхат Сабри Метин, Ахмед Реджебов Ахмедов, Айхан Ахмед Етем, Гюнай Хюсмен Хюсмен, Хасан Ахмед Адемов, Венцислав Йорданов Каймаканов, Мустафа Фахри Ахмед, Джевдет Ибрям Чакъров, Мариана Василева Георгиева-Бенчева

Разпределение по комисии: Няма

Коментари