Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за предучилищното и училищното образование

Сигнатура: 454-01-51

Дата на внасяне: петък, 21 ноември 2014

Сесия: Първа сесия

Текст: Няма

Вносители: Александър Руменов Ненков, Димитър Борисов Главчев, Даниела Владимирова Савеклиева, Джема Маринова Грозданова, Евгения Бисерова Алексиева, Красимир Любомиров Велчев, Димитър Бойчев Петров, Станислав Стоянов Иванов, Диана Иванова Йорданова, Лъчезар Богомилов Иванов, Снежана Георгиева Дукова, Пламен Иванов Манушев, Красимира Пенева Анастасова, Павел Алексеев Христов, Пенчо Стоянов Пенчев, Димитър Христов Желев, Нено Христов Влайков, Дарин Иванов Димитров, Петя Цветанова Аврамова, Красен Георгиев Кръстев, Ралица Тодорова Ангелова, Румен Иванов Иванов, Живко Иванов Мартинов, Цвета Вълчева Караянчева, Десислава Вълчева Атанасова, Корнелия Добрева Маринова, Милена Цветанова Дамянова, Десислава Йорданова Костадинова-Гушева, Галя Енева Захариева, Светлана Ангелова Найденова, Вяра Михайлова Церовска, Силвия Анастасова Хубенова, Димитър Николов Лазаров, Алтимир Емилов Адамов, Кирил Добрев Добрев, Стефани Михнева Михайлова, Анна Василева Александрова, Ирена Иванова Коцева, Христо Георгиев Гаджев

Разпределение по комисии: Няма

Коментари

Автор: kite, публикувано: четвъртък, 05 февруари 2015, 16:51:39

Завършването на основно образование след седми клас, противоречи на принципите на Международната стандартна класификация на образованието (ISCED 2011), приета от Генералната конференция на ЮНЕСКО на 10.11.2011 (http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-2011-en.pdf). Според чл. 146 от класификацията, за придобиване на основно образование (ISCED level 2) е необходимо обучение с кумулативна продължителност от 8 до 11 години, или на завършилите 7 клас у нас, без значение какво им пише на дипломата, в никоя страна няма да им бъде признато основно образование, както за продължаване на обучението им в чужбина, така и за пазара на труда.