Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Сигнатура: 554-01-36

Дата на внасяне: вторник, 17 февруари 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Жельо Иванов Бойчев, Кристиан Иванов Вигенин, Ангел Петров Найденов, Янаки Боянов Стоилов, Валери Мирчев Жаблянов

Разпределение по комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по външна политика

Коментари