Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Сигнатура: 554-01-37

Дата на внасяне: сряда, 18 февруари 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ

Вносители: Миглена Дойкова Александрова, Илиан Сашов Тодоров, Любомир Владимиров Владимиров, Десислав Славов Чуколов, Николай Веселинов Александров, Волен Николов Сидеров, Иван Тодоров Димитров, Калина Петрова Балабанова

Разпределение по комисии: Комисия по правни въпроси

Коментари