Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Сигнатура: 554-01-38

Дата на внасяне: петък, 20 февруари 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ

Вносители: Даниела Владимирова Савеклиева, Диана Иванова Йорданова, Евгения Даниелова Ангелова, Менда Кирилова Стоянова

Разпределение по комисии: Комисия по бюджет и финанси
Комисия по земеделието и храните
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Коментари