Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение на Закона за горите

Сигнатура: 554-01-39

Дата на внасяне: вторник, 24 февруари 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ

Вносители: Миглена Дойкова Александрова, Илиан Сашов Тодоров, Десислав Славов Чуколов, Николай Веселинов Александров, Волен Николов Сидеров, Иван Тодоров Димитров, Калина Петрова Балабанова

Разпределение по комисии: Комисия по земеделието и храните

Коментари