Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Сигнатура: 554-01-40

Дата на внасяне: четвъртък, 26 февруари 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Вили Младенов Лилков, Димитър Андреев Делчев, Радан Миленов Кънев, Иван Кирилов Иванов, Галя Енева Захариева, Светлана Ангелова Найденова, Валентин Любенов Павлов

Разпределение по комисии: Комисия по труда, социалната и демографската политика

Коментари