Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Сигнатура: 554-01-41

Дата на внасяне: четвъртък, 26 февруари 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: Няма

Вносители: Станислав Стоянов Иванов, Иван Стефанов Вълков, Галя Симеонова Георгиева, Павел Алексеев Христов, Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева, Ралица Тодорова Ангелова, Цветомир Цвятков Михов

Разпределение по комисии: Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Коментари