Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна и Монголия, от друга страна

Сигнатура: 502-02-5

Дата на внасяне: четвъртък, 05 март 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ

Вносители: Министерски съвет

Разпределение по комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по правни въпроси
Комисия по външна политика
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Коментари