Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение на Закона за насърчаване на инвестициите

Сигнатура: 502-01-16

Дата на внасяне: четвъртък, 05 март 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Министерски съвет

Разпределение по комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм

Коментари