Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Сигнатура: 502-01-17

Дата на внасяне: четвъртък, 05 март 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Министерски съвет

Разпределение по комисии: Комисия по правни въпроси
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по здравеопазването

Коментари