Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс

Сигнатура: 554-01-43

Дата на внасяне: четвъртък, 05 март 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Атанас Славчев Стоянов, Юлиан Кръстев Ангелов, Милен Василев Михов, Димитър Кирилов Байрактаров, Славчо Пенчев Бинев, Валентин Николов Иванов, Валентин Кирилов Касабов, Валери Симеонов Симеонов, Красимир Дончев Каракачанов, Петър Христов Петров, Христиан Радев Митев, Искрен Василев Веселинов, Борис Янков Ячев, Полина Кръстева Карастоянова

Разпределение по комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по правни въпроси

Коментари