Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за ратифициране на Изменение № 3 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция "Пътна инфраструктура" и Международната банка за възстановяване и развитие

Сигнатура: 502-02-6

Дата на внасяне: четвъртък, 05 март 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ

Вносители: Министерски съвет

Разпределение по комисии: Комисия по бюджет и финанси
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Коментари