Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Сигнатура: 554-01-45

Дата на внасяне: вторник, 10 март 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Петър Владиславов Славов

Разпределение по комисии: Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Коментари