Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Сигнатура: 502-01-18

Дата на внасяне: сряда, 11 март 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Министерски съвет

Разпределение по комисии: Комисия по икономическа политика и туризъм
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по околната среда и водите
Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Коментари