Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

Сигнатура: 554-01-50

Дата на внасяне: четвъртък, 12 март 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Теодора Радкова Георгиева, Данаил Димитров Кирилов, Джема Маринова Грозданова, Евгения Бисерова Алексиева, Станислав Стоянов Иванов, Снежана Георгиева Дукова, Вили Младенов Лилков, Милена Цветанова Дамянова, Пламен Тачев Петров, Владимир Цветанов Тошев, Христо Георгиев Гаджев

Разпределение по комисии: Комисия по бюджет и финанси
Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Коментари