Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Законопроекти, XLIII Народно събрание Република България

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за арендата в земеделието

Сигнатура: 554-01-52

Дата на внасяне: петък, 13 март 2015

Сесия: Втора сесия

Текст: PDF документ
RTF документ

Вносители: Радослав Любчов Стойчев, Мариана Радева Бояджиева, Чавдар Георгиев Георгиев, Георги Тодоров Божинов, Иван Валентинов Иванов, Кирчо Георгиев Карагьозов, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Дора Илиева Янкова, Янаки Боянов Стоилов, Филип Стефанов Попов, Добрин Ненов Данев

Разпределение по комисии: Комисия по правни въпроси
Комисия по земеделието и храните

Коментари