Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Александър Руменов Ненков, Избирателен район 23-София 1

Александър Руменов Ненков
 • Дата и място на раждане: 07 ноември 1983г.; София, България
 • Професия: политолог
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: aleksandar.nenkov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Имобилария Платиниум" - 30% акции

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение "ГЕРБ" - член н УС

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  36000 лв. заем към Юлия Ненкова; 4300 евро кредит към Пламена Ненкова; 45000 евро - ипотечен кредит към ОББ

  8. Задължения към

  Обединена Българска Банка

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1142
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Александър Руменов Ненков

Декларация за конфликт на интереси на Александър Руменов Ненков

Парламентарни питания

Няма

Александър Руменов Ненков в медиите

Съветници

Румен Стефанов Стоилов — икономика и спорт

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по енергетика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление

Член на групи за приятелство

Няма