Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Борисов Главчев, Избирателен район 23-София 1

Димитър Борисов Главчев
 • Дата и място на раждане: 15 август 1963г.; София, България
 • Професия: регистриран одитор
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: dimitar.glavchev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Адлон Плюс" ЕООД

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  СНЦОД "Граждани за европейско развитие на България"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  ""Адлон Плюс" ЕООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  СНЦОД "Граждани за европейско развитие на България"

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 974
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Борисов Главчев

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Борисов Главчев

Парламентарни питания

Няма

Димитър Борисов Главчев в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

Член на групи за приятелство

Няма