Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валентин Алексиев Николов, Избирателен район 23-София 1

Валентин Алексиев Николов
 • Дата и място на раждане: 09 август 1971г.; Габрово, България
 • Професия: инженер,икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: valentin.a.nikolov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Съзвездие Лъв" ЕООД

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  "Съзвездие Лъв" ЕООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Читалище "Камбаните"; Църковно настоятелство "Рождество Христово";

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1005
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Алексиев Николов

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Алексиев Николов

Законопроекти

Законопроект за Сметната палата Внесен понеделник, 08 декември 2014

Парламентарни питания

07 ноември 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно предприети мерки за справяне с евентуална газова криза

07 ноември 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно прекъснато електрозахранване

31 октомври 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно предприети мерки за справяне с евентуална газова криза

31 октомври 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно прекъснато електрозахранване

Валентин Алексиев Николов в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по енергетика

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

Член на групи за приятелство

Няма