Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Данаил Димитров Кирилов, Избирателен район 23-София 1

Данаил Димитров Кирилов
 • Дата и място на раждане: 25 юни 1970г.; Димитровград, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: danail.kirilov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Кирилов и Партньори ООД - 75%

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1011
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Данаил Димитров Кирилов

Декларация за конфликт на интереси на Данаил Димитров Кирилов

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Внесен четвъртък, 12 март 2015

Законопроект за Държавна агенция "Разузнаване" Внесен сряда, 11 март 2015

Законопроект за военното разузнаване Внесен сряда, 11 март 2015

Законопроект за Националната служба за охрана Внесен сряда, 11 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен вторник, 17 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за допълнение на Закона за политическите партии Внесен петък, 13 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Внесен сряда, 11 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс Внесен петък, 06 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българите, живеещи извън Република България Внесен сряда, 04 февруари 2015

Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки Внесен четвъртък, 15 януари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс Внесен петък, 19 декември 2014

Законопроект за Сметната палата Внесен понеделник, 08 декември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Внесен сряда, 19 ноември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Внесен сряда, 12 ноември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи Внесен сряда, 12 ноември 2014

Парламентарни питания

Няма

Данаил Димитров Кирилов в медиите

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е председател на Комисия по правни въпроси

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по енергетика

Член на групи за приятелство

Няма