Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Жельо Иванов Бойчев, Избирателен район 23-София 1

Жельо Иванов Бойчев
 • Дата и място на раждане: 15 декември 1974г.; София, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: zhelyo.boychev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Жилстрой - Младост 2" АД - 5% акционерно участие

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  115500 лв. ипотечен кредит; 13500 лв. потребителски кредит; 5000 лв. кредитна карта

  8. Задължения към

  "Уникредит Булбанк" - ипотечен кредит; "Юробанк И Еф Джи България" - потребителски кредит; "Юробанк И Еф Джи България" - кредитна карта

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1087
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Жельо Иванов Бойчев

Декларация за конфликт на интереси на Жельо Иванов Бойчев

Парламентарни питания

Няма

Жельо Иванов Бойчев в медиите

Съветници

Теодор Симеонов Славев — политически въпроси

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по икономическа политика и туризъм

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по енергетика

Член на групи за приятелство

Няма