Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Стоянов Кадиев, Избирателен район 23-София 1

Георги Стоянов Кадиев
 • Дата и място на раждане: 28 август 1966г.; Бургас, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: georgi.kadiev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  "Кадиев Глобал" ЕООД

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Национална Асоциация на Общинските Съветници

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Соня Петрова Николова-Кадиева - собственик на 100% от капитала на "Енерджи Съплай" ЕООД, 100% от капитала на "Енерджи Съплай Грийн" ЕООД и 70% от капитала на "Либерна" ООД

Одобрение:
1 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 914
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Стоянов Кадиев

Декларация за конфликт на интереси на Георги Стоянов Кадиев

Декларация за конфликт на интереси на Георги Стоянов Кадиев

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз

05 декември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз

28 ноември 2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно предприетите действия във връзка с възникнало и ескалиращо напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж, довели до унищожаване на детска площадка, растителност, общинска собственост и имущество на граждани

28 ноември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно безопасността на придвижването с БДЖ и зачестилите случаи на влакове, движещи се един срещу друг в един и същ коловоз

14 ноември 2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно предприетите действия във връзка с възникнало и ескалиращо напрежение и граждански протести срещу незаконни действия и строеж, довели до унищожаване на детска площадка, растителност, общинска собственост и имущество на граждани

Георги Стоянов Кадиев в медиите

Съветници

Войслав Георгиев Тодоров — икономическа политика

Димитър Иванов Самодумов — икономическа политика

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма