Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Кирил Андонов Котев, Избирателен район 1-Благоевград

Кирил Андонов Котев
 • Дата и място на раждане: 15 януари 1981г.; Сандански, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: kiril.kotev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  ПРОФСТРОЙ ООД

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  ПРОФСТРОЙ ООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  48125 евро УНИКРЕДИТ

  8. Задължения към

  УНИКРЕДИТ

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1357
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Андонов Котев

Декларация за конфликт на интереси на Кирил Андонов Котев

Законопроекти

Няма

Парламентарни питания

07 ноември 2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма"

Кирил Андонов Котев в медиите

Съветници

Методи Петров Байкушев — младежки политики

Стоян Костадинов Петров — технически сътрудник

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

Член на групи за приятелство

Няма