Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Корман Якубов Исмаилов, Избирателен район 23-София 1

Корман Якубов Исмаилов
 • Дата и място на раждане: 13 септември 1972г.; София, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 23-СОФИЯ 1
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: korman@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Председател на УС на фондация Свобода и достойнство

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Председател на УС на фондация Свобода и достойнство

  7. Задължения - стойност

  39444 евро ипотечен кредит Пиреос Банк

  8. Задължения към

  Пиреос Банк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1038
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Корман Якубов Исмаилов

Декларация за конфликт на интереси на Корман Якубов Исмаилов

Парламентарни питания

Няма

Корман Якубов Исмаилов в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по отбрана

Член на групи за приятелство

Няма