Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Даниела Владимирова Савеклиева, Избирателен район 1-Благоевград

Даниела Владимирова Савеклиева
 • Дата и място на раждане: 29 ноември 1974г.; Благоевград, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: daniela.saveklieva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  35000 лв. потребителски кредит АЛИАНЦ, 23000 лв. потребителски кредит Райфайзен

  8. Задължения към

  Алианц, Райфаизен

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
2 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 962
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Даниела Владимирова Савеклиева

Декларация за конфликт на интереси на Даниела Владимирова Савеклиева

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград

05 декември 2014
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно остра нужда от разкриване на филиал на Спешна помощ в гр. Белица, област Благоевград

05 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград

28 ноември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно контрола по управление на горски фонд - собственост на общ. Белица, обл. Благоевград

07 ноември 2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма"

Даниела Владимирова Савеклиева в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по икономическа политика и туризъм

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

Член на групи за приятелство

Няма