Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Крумов Танев, Избирателен район 1-Благоевград

Димитър Крумов Танев
 • Дата и място на раждане: 16 октомври 1957г.; Петрич, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: разведен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: dimitar.tanev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  ДИТРОНИКА ООД - 52%

  2. ЕТ дейност:

  ЕТ ЕМСИ Дмитър Танев

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  ДИТРОНИКА ООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  ЕТ ЕМСИ Димитър Танев

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  37242 лв. ипотечен кредит ДСК

  8. Задължения към

  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 950
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Крумов Танев

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Крумов Танев

Законопроекти

Парламентарни питания

07 ноември 2014
Въпрос към Екатерина Гечева-Захариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране относно степента на завършеност и срока за изпълнение на ЛОТ4 Сандански - Кулата от АМ "Струма"

Димитър Крумов Танев в медиите

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

Член на групи за приятелство

Няма