Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Джема Маринова Грозданова, Избирателен район 24-София 2

Джема Маринова Грозданова
 • Дата и място на раждане: 15 май 1975г.; София, България
 • Професия: лекар
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 24-СОФИЯ 2
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: dzhema.grozdanova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  30000 евро потребителски ДСК, 57000 лв. лизинг Сожелийз - България ЕООД

  8. Задължения към

  ДСК, Сожелийз ЕООД

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 979
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Джема Маринова Грозданова

Декларация за конфликт на интереси на Джема Маринова Грозданова

Парламентарни питания

Няма

Джема Маринова Грозданова в медиите

Съветници

Галина Иванова Бежанска — образование и наука

Глинка Димов Комитов — здравеопазване

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е председател на Комисия по външна политика

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове

Член на групи за приятелство

Няма