Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Алиосман Ибраим Имамов, Избирателен район 1-Благоевград

Алиосман Ибраим Имамов
 • Дата и място на раждане: 20 март 1953г.; с. Абланица, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: imamov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  ПП "ДПС" - зам. председател; ПП "ДПС" -член на ЦОБ (Централно оперативно бюро)

  7. Задължения - стойност

  кредит (неуказана стойност)

  8. Задължения към

  Банка "ДСК"

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1022
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Алиосман Ибраим Имамов

Декларация за конфликт на интереси на Алиосман Ибраим Имамов

Парламентарни питания

Няма

Алиосман Ибраим Имамов в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по бюджет и финанси

Член на групи за приятелство

Няма