Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Валентин Иванов Радев, Избирателен район 24-София 2

Валентин Иванов Радев
 • Дата и място на раждане: 06 февруари 1958г.; Елин Пелин, България
 • Професия: инженер,икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 24-СОФИЯ 2
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: valentin.radev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1072
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Иванов Радев

Декларация за конфликт на интереси на Валентин Иванов Радев

Парламентарни питания

Няма

Валентин Иванов Радев в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по отбрана

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Член на групи за приятелство

Няма