Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Страхилов Свиленски, Избирателен район 24-София 2

Георги Страхилов Свиленски
 • Дата и място на раждане: 09 октомври 1970г.; Велико Търново, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 24-СОФИЯ 2
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: georgi.svilenski@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Член на училищно настоятелство при 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Член на училищно настоятелство при 164 ГПИЕ "Мигел де Сервантес"

  7. Задължения - стойност

  кредитна карта с лимит 7 000 лв.; кредитна карта с лимит 3 000 лв.; кредитна карта 9 200 лв.

  8. Задължения към

  Уникредит Булбанк; Уникредит Булбанк; Пощенска банка

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1357
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Страхилов Свиленски

Декларация за конфликт на интереси на Георги Страхилов Свиленски

Парламентарни питания

Няма

Георги Страхилов Свиленски в медиите

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма