Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Атанас Славчев Стоянов, Избирателен район 1-Благоевград

Атанас Славчев Стоянов
 • Дата и място на раждане: 23 октомври 1971г.; Сандански, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 1-БЛАГОЕВГРАД
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: atanas.stoyanov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Народно читалище "Отец Паисий" 1919 - председате на читалищното настоятелство; Сдружение "Местна инициативна група Сандански" - член на УС

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  23723 евро кредит

  8. Задължения към

  Пощенска банка

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1027
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Атанас Славчев Стоянов

Декларация за конфликт на интереси на Атанас Славчев Стоянов

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно промени в Републиканската транспортна схема

28 ноември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно промени в Републиканската транспортна схема

Атанас Славчев Стоянов в медиите

Съветници

Кристина Огнянова Попова — социологически изследвания и анализи

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

Член на групи за приятелство

Няма