Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Гроздан Спасов Караджов, Избирателен район 24-София 2

Гроздан Спасов Караджов
 • Дата и място на раждане: 14 декември 1966г.; Стара Загора, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: разведен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 24-СОФИЯ 2
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: grozdan.karadzhov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  ИП "Интеркапитал маркетс" АД - 9,5%; "Кей Дивелопментс" ЕООД - 100%; "Визио Медиа" ЕООД - 100%; "Нормакс Инженеринг" ЕАД - 100%; "Ривърсайт естейтс" - 33,33% дялово участие чрез "Кей Дивелопментс" ЕООД

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Фондация "Български институт за правно развитие" (без дейност); Фондация "Правна реформа" (без дейност); Фондация "Професионализъм в управлението" (без дейност); Фондация "Институт за евроатлантическа сигурност" (без дейност)

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1287
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Гроздан Спасов Караджов

Декларация за конфликт на интереси на Гроздан Спасов Караджов

Парламентарни питания

Няма

Гроздан Спасов Караджов в медиите

Съветници

Иван Иванов Сунгарски — организационна дейност

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е председател на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Член на групи за приятелство

Няма