Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Красимир Любомиров Велчев, Избирателен район 25-София 3

Красимир Любомиров Велчев
 • Дата и място на раждане: 06 януари 1951г.; София, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: krasimir.velchev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  КРАВЕЛ ЕООД - 100%

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 944
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Красимир Любомиров Велчев

Декларация за конфликт на интереси на Красимир Любомиров Велчев

Законопроекти

Парламентарни питания

Няма

Красимир Любомиров Велчев в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е председател на Комисия по вероизповеданията и правата на човека

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по културата и медиите

Член на групи за приятелство

Няма