Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Бойчев Петров, Избирателен район 2-Бургас

Димитър Бойчев Петров
 • Дата и място на раждане: 28 април 1965г.; Поморие, България
 • Професия: мениджър
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 2-БУРГАС
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: dimitar.boychev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Не е посочена сума

  8. Задължения към

  ДСК, Уникредит

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 776
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Бойчев Петров

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Бойчев Петров

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг"

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско

05 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг"

28 ноември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг"

Димитър Бойчев Петров в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по икономическа политика и туризъм

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по енергетика

Член на групи за приятелство

Няма