Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Иван Стефанов Вълков, Избирателен район 2-Бургас

Иван Стефанов Вълков
 • Дата и място на раждане: 22 май 1965г.; Поморие, България
 • Професия: инженер
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 2-БУРГАС
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: ivan.valkov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Председател на училищно настоятелство на ОУ "Христо Ботев" - Бургас, кв. Сарафово

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Председател на училищно настоятелство на ОУ "Христо Ботев" - Бургас, кв. Сарафово

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 819
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Иван Стефанов Вълков

Декларация за конфликт на интереси на Иван Стефанов Вълков

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг"

12 декември 2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно актуално състояние на Фонда за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско

05 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг"

28 ноември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно доизграждане на четирилентов път "Бургас - Слънчев бряг"

07 ноември 2014
Въпрос към Николина Ангелкова, служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно финансовото и икономическото състояние на "Пристанище Бургас" ЕАД

07 ноември 2014
Въпрос към Йордан Бакалов, служебен министър на вътрешните работи относно актуалното състояние на Фонда за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи

Иван Стефанов Вълков в медиите

Съветници

Димитър Николов Николов — регионална политика

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

Член на групи за приятелство

Няма