Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Диана Иванова Йорданова, Избирателен район 2-Бургас

Диана Иванова Йорданова
 • Дата и място на раждане: 18 януари 1971г.; Бургас, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 2-БУРГАС
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: diana.yordanova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  100000 кредит ДСК

  8. Задължения към

  ДСК

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 985
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Диана Иванова Йорданова

Декларация за конфликт на интереси на Диана Иванова Йорданова

Парламентарни питания

Няма

Диана Иванова Йорданова в медиите

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма