Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Чавдаров Анастасов, Избирателен район 25-София 3

Георги Чавдаров Анастасов
 • Дата и място на раждане: 02 юни 1957г.; София, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: Georgi.Anastasov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  КФ "Коопиринг" - създадена 1990 г., никога не е развивала дейност - има участие и е член на орган на управление

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Фондация "Д-р Петър Дертлиев"; Фондация "Пирински деца"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  КФ "Коопиринги" - 25%, фирмата никога не е развивала дейност

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Председател на УС на Фондация "Д-р Петър Дертлиев"; Председател на УС на Фондация "Пирински деца"; Председател на партия Български социалдемократи

  7. Задължения - стойност

  5 000 евро лимит на кредитна карта; 2 000 $ лимит на кредитна карта

  8. Задължения към

  ДСК и ПИБ

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Катина Никос Анастасова - съпруга, собственик на ЕТ "Калоян"

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 894
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Чавдаров Анастасов

Декларация за конфликт на интереси на Георги Чавдаров Анастасов

Парламентарни питания

Няма

Георги Чавдаров Анастасов в медиите

Съветници

Александра Йорданова Христова — икономика и финанси

Член на групи за приятелство

Няма