Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Дурхан Мехмед Мустафа, Избирателен район 2-Бургас

Дурхан Мехмед Мустафа
 • Дата и място на раждане: 27 септември 1971г.; с. Добра поляна, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ДПС - Движение за права и свободи 14.84%
 • Избирателен район: 2-БУРГАС
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Движение за права и свободи"
 • E-mail: DMustafa@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  65000 лв. ипотечен кредит Алианц (на съпругата му)

  8. Задължения към

  Алианц

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 810
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Дурхан Мехмед Мустафа

Декларация за конфликт на интереси на Дурхан Мехмед Мустафа

Парламентарни питания

Няма

Дурхан Мехмед Мустафа в медиите

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

Член на групи за приятелство

Няма