Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Вили Младенов Лилков, Избирателен район 25-София 3

Вили Младенов Лилков
 • Дата и място на раждане: 06 април 1955г.; Видин, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 25-СОФИЯ 3
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: vili.lilkov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Спортен клуб "ЖБК-Академик-МГУ"

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Университетски спортен клуб МГУ

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1383
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Вили Младенов Лилков

Декларация за конфликт на интереси на Вили Младенов Лилков

Законопроекти

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Внесен четвъртък, 12 март 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване Внесен четвъртък, 26 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите Внесен четвъртък, 12 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Внесен сряда, 11 февруари 2015

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата Внесен четвъртък, 11 декември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове Внесен петък, 05 декември 2014

Законопроект за Държавната агенция за разузнаване Внесен четвъртък, 20 ноември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията Внесен сряда, 12 ноември 2014

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси Внесен сряда, 12 ноември 2014

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на гр. София

12 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно изграждането на скоростния път Ботевград - Видин

05 декември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на гр. София

05 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него

28 ноември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно искане на Столична община за придобиване безвъзмездно право на собственост върху част от терена на бившата околовръстна жп линия на гр. София

28 ноември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него

14 ноември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно размера на таксите за преминаване на леки автомобили през "Дунав мост 2"

Вили Младенов Лилков в медиите

Съветници

Веселин Павлов Тодоров — младежки политики

Любомир Петров Георгиев — местно самоуправление

Стоян Траянов Танев — спорт

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по околната среда и водите

Член на групи за приятелство

Няма