Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Костадин Иванов Марков, Избирателен район 2-Бургас

Костадин Иванов Марков
 • Дата и място на раждане: 15 ноември 1971г.; , България
 • Професия:
 • Семейно положение: непоказано
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 2-БУРГАС
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: kostadin.markov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  ПП СДС

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  ПП СДС

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Ивком Проект ЕООД, Ивком Консулт ЕООД, МАН Консулт ООД - Кремена Маркова (съпруга); Борис Марков - Мартел ПДА ЕООД, Зорница 71 ООД

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 868
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Костадин Иванов Марков

Декларация за конфликт на интереси на Костадин Иванов Марков

Парламентарни питания

Няма

Костадин Иванов Марков в медиите

Съветници

Наталия Стоянова Андонова — регионално развитие

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 28 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала

В 06 ноември 2014 отсъства от Пленарна зала