Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Галя Симеонова Георгиева, Избирателен район 26-София Област

Галя Симеонова Георгиева
 • Дата и място на раждане: 17 декември 1970г.; Елин Пелин, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: разведен
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: galya.georgieva@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  20000 евро кредит

  8. Задължения към

  Уникредит Булбанк

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1681
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Галя Симеонова Георгиева

Декларация за конфликт на интереси на Галя Симеонова Георгиева

Парламентарни питания

Няма

Галя Симеонова Георгиева в медиите

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма