Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Корнелия Петрова Нинова, Избирателен район 26-София Област

Корнелия Петрова Нинова
  • Дата и място на раждане: 16 януари 1969г.; с. Крушовица, България
  • Професия: юрист
  • Семейно положение: омъжена
  • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
  • Избирателен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ
  • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
  • E-mail: korneliya.ninova@parliament.bg
  • Официална страница: няма
  • Лична страница: няма
  • Twitter: няма
  • Facebook: няма
  • Още данни за депутата:

    Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

    Делови и бизнес интереси:

    1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

    Няма

    2. ЕТ дейност:

    Няма

    3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

    Няма

    4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

    Няма

    5. ET дейност в миналото (12 мес.):

    Няма

    6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

    Няма

    7. Задължения - стойност

    Няма

    8. Задължения към

    Няма

    9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

    Няма

    10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

    Няма

Одобрение:
1 одобряват
1 не одобряват
Посещения: 1450
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Корнелия Петрова Нинова

Декларация за конфликт на интереси на Корнелия Петрова Нинова

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно пореден случай на нападение над лекар от Спешна помощ

28 ноември 2014
Въпрос към Бойко Борисов, Министър-председател на Република България относно политиката на правителството за превенция и предотвратяване на наводненията, контрол върху централни ведомства и областни администрации и предписания на междуведомствените комисии

07 ноември 2014
Въпрос към Румен Порожанов, служебен министър на финансите относно състояние на фискалния резерв

31 октомври 2014
Въпрос към Румен Порожанов, служебен министър на финансите относно състояние на фискалния резерв

Корнелия Петрова Нинова в медиите

Съветници

Иван Ивайлов Ченчев — младежка политика

Румен Йорданов Ананиев — организационно-техническа дейност

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по икономическа политика и туризъм

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по труда, социалната и демографската политика

Член на групи за приятелство

Няма