Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Красимира Пенева Анастасова, Избирателен район 3-Варна

Красимира Пенева Анастасова
 • Дата и място на раждане: 25 септември 1970г.; с. Пчелник, България
 • Професия: преподавател
 • Семейно положение: омъжена
 • Избран(а) с политическа сила: ПП ГЕРБ 32.67%
 • Избирателен район: 3-ВАРНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група на ПП ГЕРБ
 • E-mail: krasimira.anastasova@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  8000 лв. потребителски кредит Сосиете Женерал

  8. Задължения към

  Сосиете Женерал

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Димитър Ефтимов Анастасов - съпруг, общински съветник

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 808
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Красимира Пенева Анастасова

Декларация за конфликт на интереси на Красимира Пенева Анастасова

Парламентарни питания

28 ноември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно ремонт на третокласен път ІІІ-904 в частта от с. Старо Оряхово до разклона за с. Дъбравино в община Долни чифлик

Красимира Пенева Анастасова в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по образованието и науката

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по културата и медиите

Член на групи за приятелство

Няма