Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Ангел Петров Найденов, Избирателен район 3-Варна

Ангел Петров Найденов
 • Дата и място на раждане: 28 септември 1958г.; Кърджали, България
 • Професия: корабен навигатор
 • Семейно положение: разведен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 3-ВАРНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: ANaydenov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  16871 лв. кредит

  8. Задължения към

  Булбанк Уникредит

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 972
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Ангел Петров Найденов

Декларация за конфликт на интереси на Ангел Петров Найденов

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна

12 декември 2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно реализация на проект за придобиване на нов тип боен самолет

12 декември 2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите

12 декември 2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно предоставяне на архива на служба "Военна информация" на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА

05 декември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна

28 ноември 2014
Въпрос към Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията относно реализация на проект за развитие и модернизиране на пристанище Варна

07 ноември 2014
Въпрос към Велизар Шаламанов, служебен министър на отбраната относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите

Ангел Петров Найденов в медиите

Съветници

Георги Минев Хараланов — сигурност

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по отбрана

Член на групи за приятелство

Няма