Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Красимир Христов Янков, Избирателен район 3-Варна

Красимир Христов Янков
 • Дата и място на раждане: 11 декември 1974г.; Стара Загора, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: БСП лява България 15.40%
 • Избирателен район: 3-ВАРНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "БСП лява България"
 • E-mail: krasimir.yankov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 994
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Красимир Христов Янков

Декларация за конфликт на интереси на Красимир Христов Янков

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна"

12 декември 2014
Въпрос към Десислава Танева, Министър на земеделието и храните относно План за земеразделяне на землището в гр. Дългопол

05 декември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна"

28 ноември 2014
Въпрос към Веселин Вучков, Министър на вътрешните работи относно работата на органите на Министерството на вътрешните работи с извънщатни сътрудници

28 ноември 2014
Въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна"

07 ноември 2014
Въпрос към Йордан Бакалов, служебен министър на вътрешните работи относно работата на МВР за осигуряване провеждането на Парламентарни избори 2014 г

07 ноември 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно средства на дружества от сектор "Eнергетика" в Корпоративна Търговска Банка

31 октомври 2014
Въпрос към Васил Щонов, служебен министър на икономиката и енергетиката относно средства на дружества от сектор "Eнергетика" в Корпоративна Търговска Банка

Красимир Христов Янков в медиите

Съветници

Лъчезар Василев Еленков — вътрешна сигурност и обществен ред

Румен Ангелов Миланов — вътрешна сигурност и обществен ред

Член на групи за приятелство

Няма