Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Димитър Андреев Делчев, Избирателен район 26-София Област

Димитър Андреев Делчев
 • Дата и място на раждане: 27 август 1984г.; София, България
 • Професия: юрист
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК - БЗНС, ДБГ, ДСБ, НПСД, СДС 8.89%
 • Избирателен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Реформаторски блок"
 • E-mail: dimitar.delchev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​ ​​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  ЛЕВИС ДИВЕЛОПМЕНТ ООД - 1%

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Сдружение за международни състезания по право - председател

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  ЛЕВИС ДИВЕЛОПМЕНТ ООД, СТУБУ ЕООД

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1097
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Андреев Делчев

Декларация за конфликт на интереси на Димитър Андреев Делчев

Парламентарни питания

Няма

Димитър Андреев Делчев в медиите

Съветници

Евелина Емилова Ковачева — връзки с обществеността

Член на комисии

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по правни въпроси

От петък, 28 ноември 2014 е член на Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

Член на групи за приятелство

Няма