Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Велизар Пенков Енчев, Избирателен район 26-София Област

Велизар Пенков Енчев
 • Дата и място на раждане: 07 януари 1953г.; Гълъбово, България
 • Професия: преподавател,журналист
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 26-СОФИЯ ОБЛАСТ
 • Партийна принадлежност: Нечленуващи в ПГ
 • E-mail: velizar.enchev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата: ​​

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1088
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Велизар Пенков Енчев

Декларация за конфликт на интереси на Велизар Пенков Енчев

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Николай Ненчев, Министър на отбраната относно намерение на военния министър да направи публично достояние секретни документи за чужди граждани, намиращи се в Служба "Военна информация"

05 декември 2014
Въпрос към Петър Москов, Министър на здравеопазването относно намерението на министъра на здравеопазването да се увеличи потребителската такса за пенсионерите

28 ноември 2014
Въпрос към Владислав Горанов, Министър на финансите относно коледните добавки за българските пенсионери

14 ноември 2014
Въпрос към Даниел Митов, Министър на външните работи относно отношението на България към Трансатлантическото търговско споразумение между Европейския съюз и САЩ

07 ноември 2014
Въпрос към Велизар Шаламанов, служебен министър на отбраната относно искане на Комисията по досиетата към служба "Военна информация" за разкриване самоличността на чужди граждани, работили за интересите на Република България

07 ноември 2014
Въпрос към Даниел Митов, служебен министър на външните работи относно изградената 30-километрова ограда по българо-турската граница

Велизар Пенков Енчев в медиите

Съветници

Красимира Димитрова Янева - Михайловска — правни въпроси

Сашо Георгиев Радев — социални въпроси и пенсионно дело

Член на комисии

Няма

Член на групи за приятелство

Няма

Неоправдани отсъствия

В 30 октомври 2014 отсъства от Пленарна зала