Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Емил Димитров Симеонов, Избирателен район 3-Варна

Емил Димитров Симеонов
 • Дата и място на раждане: 20 февруари 1962г.; Перник, България
 • Професия: юрист,икономист,преподавател
 • Семейно положение: женен
 • Избран(а) с политическа сила: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ и ВМРО 7.28%
 • Избирателен район: 3-ВАРНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Патриотичен фронт"
 • E-mail: emil.dimitrov@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  управител на НПО "Гражданско общество срещу корупцията" - регистрирано 2000г., не е пререгистрирано, не е действащо, подлежи на отписване

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  Няма

  8. Задължения към

  Няма

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
0 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1146
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Емил Димитров Симеонов

Декларация за конфликт на интереси на Емил Димитров Симеонов

Парламентарни питания

Няма

Емил Димитров Симеонов в медиите

Член на комисии

От петък, 28 ноември 2014 е зам.-председател на Комисия по бюджет и финанси

От четвъртък, 27 ноември 2014 е член на Комисия по правни въпроси

Член на групи за приятелство

Няма