Вход | Регистрация

Отворен Парламент

граждански гласове

Георги Александров Ковачев, Избирателен район 3-Варна

Георги Александров Ковачев
 • Дата и място на раждане: 07 март 1974г.; Варна, България
 • Професия: икономист
 • Семейно положение: неженен
 • Избран(а) с политическа сила: КП БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА 5.69%
 • Избирателен район: 3-ВАРНА
 • Партийна принадлежност: Парламентарна група "Български демократичен център"
 • E-mail: georgi.kovachev@parliament.bg
 • Официална страница: няма
 • Лична страница: няма
 • Twitter: няма
 • Facebook: няма
 • Още данни за депутата:

  Информацията е взета от Регистъра по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на Народното събрание

  Делови и бизнес интереси:

  1. Участие в дружества/Управител или член на орган на управление на търговски дружества:

  Няма

  2. ЕТ дейност:

  Няма

  3. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел:

  Няма

  4. Търговски дружества в миналото - участие/управление (12 мес.):

  Няма

  5. ET дейност в миналото (12 мес.):

  Няма

  6. Дейност в орган на управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел (12 мес.):

  Няма

  7. Задължения - стойност

  20000 лв. остатъчна главница от потребителски кредит

  8. Задължения към

  ТБ Алианц България АД

  9. Договори с други лица, които извършват дейност в области в кръга на правоомощията или задълженията на решенията на депутата

  Няма

  10. Частен интерес към дейността на свързани с депутата лица

  Няма

Одобрение:
1 одобряват
0 не одобряват
Посещения: 1324
Този депутат е оценен от вас

Декларации

Декларация по Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности

Няма

Декларация за конфликт на интереси

Декларация за конфликт на интереси на Георги Александров Ковачев

Декларация за конфликт на интереси на Георги Александров Ковачев

Парламентарни питания

12 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайния срок за съставяне на техническите паспорти на сградите от I, II и III-та категория, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията, който за съществуващите строежи - държавна, общинска или частна собственост, според Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е до 31 декември 2014 г

05 декември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайния срок за съставяне на техническите паспорти на сградите от I, II и III-та категория, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията, който за съществуващите строежи - държавна, общинска или частна собственост, според Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е до 31 декември 2014 г

28 ноември 2014
Въпрос към Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството относно крайния срок за съставяне на техническите паспорти на сградите от I, II и III-та категория, съгласно чл. 137 от Закона за устройство на територията, който за съществуващите строежи - държавна, общинска или частна собственост, според Наредба № 5 на МРРБ от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, е до 31 декември 2014 г

Георги Александров Ковачев в медиите

Член на комисии

Член на групи за приятелство

Няма